HERB

 

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2015 r.

jednostka Straży Gminnej w Kęsowie została zamknięta.