Pierwszy transport węgla
Pierwszy transport węgla kamiennego, który będzie dystrybuowany do mieszkańców Gminy Kęsowo w ramach preferencyjnego zakupu jest już na bazie składu opału we Wieszczycach. Od tego momentu, aż do czwartku zostanie przetransportowane pierwsze 200 ton.
Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o preferencyjny zakup węgla- od jutra tj. 15.11.2022 r. mogą stawiać się w Urzędzie Gminy (biuro nr. 8) celem podpisania stosownych umów. Na bieżąco są także przyjmowane wnioski o preferencyjny zakup węgla kamiennego.
Na zdjęciach na naszym profilu społecznościowym widnieje frakcja orzech. 
Poniżej przekazujemy certyfikaty potwierdzające jakość zakupionego węgla kamiennego.
Szczegółowe informacje można na bieżąco uzyskiwać pod numerem 52 3344091 wew. 18.