Ankieta dla mieszkańców gminy

W związku z pojawieniem się  projektu ustawy o zakupie preferencyjnym i dystrybucji węgla przez samorządy dla gospodarstw domowych oraz zaakceptowaniu tego projektu na etapie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – pojawia się konieczność zankietowania potrzeb mieszkańców Gminy Kęsowo w tym zakresie.

Rozeznanie jest elementem kluczowym do zdobycia wiedzy na temat ilości osób zainteresowanych, sortymentu oraz tonażu.

Prosimy o wypełnienie ankiety. Proszę pamiętać, ze wypełnienie jej nie obliguje w tym momencie Państwa do przyszłościowego zakupu węgla za pośrednictwem gminy. Jednocześnie prosimy o nietraktowanie tej ankiety jako formę gwarantującą otrzymanie węgla w ewentualnym przyszłościowym preferencyjnym zakupie. 

Link do ankiety:

https://ankieta.kesowo.pl/